Jeugdproject

Het jeugdproject van T.C. Borgerweert houdt in dat kinderen gratis lessen of een tussenkomst in het lesgeld/lidgeld of deelnamekosten Ethias Tour kunnen verdienen door zich tijdens het huidige seizoen in te zetten tijdens allerlei activiteiten van de club.

De kinderen worden geselecteerd op basis van het aantal behaalde punten. De selectie gebeurt per kleur/doelgroep.

Indien er nog vragen zijn kan u steeds terecht bij bestuur@borgerweert.be of tennisschool@borgerweert.be

De eindstand van het jeugdproject winter 2017-2018 kan je hier bekijken. (Laatste update: 13 april 2018)

 

Voorwaarden

Basisvoorwaarden
 • Verzamelen van voldoende punten door deelname aan diverse activiteiten.
 • Zowel in het voorbije als in het nieuwe seizoen dient er minstens 1 betaald lesmoment te zijn
 • De kinderen dienen zowel in het voorbije als in het nieuwe seizoen aangesloten te zijn bij TC Borgerweert volgens Tennis Vlaanderen
 • Per seizoen moet er minstens deelgenomen worden aan 1 clubactiviteit, 1 tennisactiviteit en 1 tennis- / clubactiviteit

Doelgroepen

Startende jeugdspelers
 • Te behalen punten: 15 (*)
 • Beloning: 1 lesmoment extra per week
 • Maximum 6 seizoenen

(*) 10 punten voor spelers van wit die naar blauw overstappen. Per seizoen worden er 2 punten afgetrokken van het startsaldo

Geëngageerde clubspelers
 • Te behalen punten: 25
 • Beloning: Tussenkomst in lessen/lidgeld/tornooi
 • Bedrag bepaald door jeugdcomité
Competitie jeugdspelers
 • Te behalen punten: 50 (*)
 • Beloning: Tussenkomst in competitietraining
 • Bedrag bepaald door jeugdcomité

(*) 15 punten reeds te behalen tijdens het winterseizoen. Opgelet : Voor competitie jeugdspelers wordt per jaar ipv per seizoen gekeken

Puntenverdeling

Clubactiviteit

Omschrijving Punten Maximum
vb. Bowling, Zwemmen, bezoek pretpark, …  1 10
Begeleiden van tennisactiviteit van jongere kinderen 1 10

Tennisactiviteit

Omschrijving Punten Maximum
Deelname Kids Toer 1 10
Vrij tennissen 1 10
Aantal lesmomenten per week (zonder gratis lesmoment) 2 6
Aantal stages 1 5

Tennis- clubactiviteiten

Omschrijving Punten Maximum
Deelname Kids Toer op Borgerweert 3 3
Deelname Feest van de jeugd/Masters Kids Toer 3 3
Deelname Kidstoer in groep 2 20
Deelname Kind – ouder tennis 2 4
Afleggen clubtesten 2 4
Deelname ontmoeting 2 2

Competitieactiviteiten

Omschrijving Punten Maximum
Interclub spelen 3 3
Deelname Clubkampioenschap 2 2
Deelname Ethias tour 1 20
Deelname Feest van de jeugd Ethias Tour 3 3
Deelname competitietraining / -stage 2 10

Bonussen

Omschrijving Punten Maximum
Deelname aan 5 Kids Toer 3 3
Deelname aan 4 Ethias Tour 3 3
Deelname aan 8 Ethias Tour 5 5

Tonen van Fair Play --> door jeugdcomité bepaald
Opgelet : hier kunnen ook punten afgetrokken worden

x nvt
Tennisclub Borgerweert VZW, Dwarslaan 7, 2050 Antwerpen