#TeamBorger

Om de dagdagelijkse taken uit te voeren en ons te helpen met allerlei klussen, activiteiten, … kunnen we rekenen op de steun van onze vrijwilligers. Al onze vrijwilligers maken zo deel uit van #TeamBorger, onafhankelijk hoe vaak of hoeveel tijd men spendeert. Onze tennisclub streeft er dan ook naar om een vrijwilligersvriendelijke sportclub te zijn. Wil je graag deel uitmaken van #TeamBorger, neem dan even contact op. Alle hulp, hoe klein of groot ook, is steeds welkom!

Bestuursleden

In het #TeamBorger zitten ook vrijwilligers die het bestuur van de club vormen. Zij zijn verkozen door de leden van de VZW op de Algemene Vergadering en hebben telkens een mandaat van 3 jaar. De huidige bestuursploeg bestaat uit 10 personen, die verkozen werden in januari 2015. De ploeg kan eveneens nog beroep doen op de expertise en ervaring van de ere-bestuursleden.

Sascha Van Itterbeeck
Sascha Van ItterbeeckVoorzitter
Kristof Brijs
Kristof BrijsSecretaris
Michel Ceyssens
Michel CeyssensPenningmeester
Nic Nicolaij
Nic NicolaijOndervoorzitter - Jeugdverantwoordelijke
Christophe De Burggrave
Christophe De BurggraveInfrastructuur
Tim Hullebroeck
Tim HullebroeckInfrastructuur
Luc Malschaert
Luc MalschaertFinanciën
An Van Hoorick
An Van HoorickLeden
Cindy Van Steelandt
Cindy Van SteelandtActiviteiten
Gino Verheyden
Gino VerheydenInfrastructuur
Luc Van Itterbeeck
Luc Van ItterbeeckEre-Voorzitter
Roger De Groote
Roger De GrooteEre-Ondervoorzitter
Tennisclub Borgerweert VZW, Dwarslaan 7, 2050 Antwerpen